ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  O nás  
  Kluby UKK  
  Kalendár 2018  
  Poriadky UKK  
  Prezídium UKK  
  Stanovy UKK  
  Komisie UKK  
  Odborný personál  
  Na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok UKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión výkonu  
  Grand šampión  
  Udelené šampionáty  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Obežníky 2012 [EN]  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ÚKK)

Dôležitý oznam!

!!!

Dôležitý oznam pre chovateľské kluby / organizátorov klubových akcií (výstav).

!!!

MEDZINÁRODNÉ, NÁRODNÉ, CELOŠTÁTNE A OBLASTNÉ VÝSTAVY 2018

 

 

 

OZNAM PRE CHOVATEĽOV PLEMENA 
BIEWER YORKSHIRE TERRIER

Rozhodnutím Valného zhromaždenia ÚKK odo dňa 11.6.2017 prešla správa plemena BIEWER YORKSHIRE TERRIER pod Klub chovateľov málopočetných plemien psov.
V platnosti zostávajú krycie listy sučiek vystavené Biewer clubom Slovakia, ktoré boli, resp. budú nakryté do termínu 26. 6. 2017.
Sučkám, ktoré do tohto dátumu nebudú nakryté, platnosť krycích listov končí dňom 26.6.2017. Preto odporúčame chovateľom si vyžiadať nový krycí list od Klubu chovateľov málopočetných plemien psov. 


Prezídium ÚKK

ŠKOLENIE

Únia kynologických klubov v spolupráci so Zväzom športovej kynológie SR organizuje školenie pre vedúcich kruhov a zapisovateľov - Odborný personál.

Do zoznamu odborného personálu budú zapísaní vedúci kruhov a zapisovatelia po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí písomného testu. Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je výborná znalosť Medzinárodného výstavného poriadku, Výstavného poriadku SKJ, znalosť odbornej kynologickej terminológie a prax na výstavách. Seminár je určený pre ľudí, ktorí už absolvovali niekoľko výstav a ovládajú výstavné poriadky a poriadky pre udeľovanie šampionátov.
 

Seminár sa uskutoční v dňoch 10.-11.3.2018 v Malom Lapáši / Ranč Nový dvor.


Lektori/skúšajúci: Viera Stloukalová, Tibor Havelka

Ubytovanie si záujemcovia môžu objednať na
zpolytanusk@zpolytanusk.sk, tel.: 0903 205 219.
Počas seminára bude účastníkom poskytnutý obed obidva dni.

Začiatok v sobotu o 10.00 hod. Predpokladaný koniec obidva dni o 16.00 hod.
Seminár bude možné ukončiť písomným testom, v nedeľu cca o 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Viera Stloukalová, e-mail: personal@dogshow.sk

Uzávierka prihlášok: 27.2.2018

 

PES PRE ŽIVOT, NIE PRE BIZNIS

P O D P O R U J E M E webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis… venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt. Pomôžte nám šíriť myšlienku poctivej kynológie. Zverejnite baner našej stránky na svojej webovej stránke.

 

PREVOD KLUBOVEJ DOMÉNY
NA ÚNIU KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

Prevodom domény sa má zabrániť možnej strate názvu klubovej webstránky. Postup (PDF).

OZNAM PRE KLUBY ÚKK

Kluby ÚKK môžu začať využívať systém online prihlasovania www.dogshow.sk pre účely svojich klubových akcií.
Žiadosť o prístup do administratívneho prostredia zasielajte e-mailom alebo poštou na adresu ÚKK.
Jeden klub = jeden plnohodnotný prístup. V systéme je možné otvoriť novú výstavu. Ďalej ponúka kompletnú administráciu s výstupmi pre tlač katalógu, posudkových listov, knihy rozhodcov, výsledkovej listiny ako aj prepojenie zverejnenia výsledkov na webe http://dogshow.sk/statistics.php.
Systém bol otestovaný na výstavách: DUO CACIB Nitra, DUO CACIB Veľká Ida, DUO CAC Lučenec, DUO CACIB Nitra, niektorých klubových akcií a OV Krajné.
K otvoreniu výstavy potrebujete mať nasledovné údaje: (dátum výstavy, termín uzávierky/ok, bankové spojenie, email organizátora), výstavné poplatky, určené triedy.

 

Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí

POZOR ZMENA! V zmysle uznesenia prezídia SKJ z 11.6.2013 bude delegovanie rozhodcov
na klubové výstavy SPZ a UKK vykonávať od 1.7.2013 sekretariát SKJ.

 

Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí nájdete tu.
Ako samostatnú prílohu v programe word v tlačivách.

 

OZNAM PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY - KALENDÁR 2017

Informujeme všetky chovateľské kluby, že klubové akcie pre rok 2017 je potrebné nahlásiť najneskôr do 10.12.2016 poštou alebo na e-mail: unkk@unkk.sk. Výstavy nezverejnené v kynologickom kalendári 2017, nebudú mať schválené a uznané tituly CAJC-CAC.

Počas jedného dňa nie je možné usporiadať viac ako jednu výstavu so zadávaním CAJC/CAC.

 

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY PRI VZNIKU ÚKK UHRADILI:

Bichon klub Slovensko - 50€
Doberman Klub SR - 50€
Klub chovateľov čínskych chocholatých psov - 100€
Klub chovateľov plemena bradáč - 83€
Klub chovateľov Chow-Chow - 30€
Klub chovateľov svätobernardských psov - 110€
Samojed klub Slovensko - 30€
Shar-Pei Club - 30€
Slovenský boxer klub - 240€
Šarplaninac klub Slovensko - 25€

OZNAMY

Únia kynologických klubov bola 4.4. 2013 na Valnom zhromaždení Slovenskej kynologickej jednoty prijatá za riadneho člena.

Výročné valné zhromaždenie Únie kynologických klubov dňa 16. 2. 2013 v Nitre ustanovilo komisie s jej členmi. Viacej info tu.

Správa plemennej knihy chovateľských klubov ÚKK od 1.1.2013 je pridelená našej organizácii. Plemenná kniha ÚKK od 1.1.2013 sídli v budove SKJ. Všetky pôvodné tlačivá plemennej knihy SKJ zostávajú v platnosti a budú postupne nahradené a zverejnené na webe v menu *Tlačivá PK* Kontaktná adresa pre písomný styk tu.

 

NÁRODNÉ PLEMENÁ

Slovenský čuvač [PDF]
Slovenský kopov [PDF]
Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
Československý vlčiak [PDF]
 
 
   
 

KALENDÁR 2018 [PDF]

 

 

akt.: 17.06.2018    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania a sú vedené ako *zatiaľ neurčené* nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri

 

   
 

OZNAM

 
  Žiadame CHK aby zaslali platné stanovy klubu a aktualizáciu výboru na email: unkk@unkk.sk alebo poštou na adresu UKK.