ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  O nás  
  Kluby UKK  
  Kalendár 2017  
  Poriadky UKK  
  Prezídium UKK  
  Stanovy UKK  
  Komisie UKK  
  Odborný personál  
  Na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok UKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión výkonu  
  Grand šampión  
  Udelené šampionáty  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Obežníky 2012 [EN]  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
SKJ

TLAČIVÁ PRE ORGANIZÁTOROV VÝSTAV / KLUBY

 
ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE ROZHODCU/OV NA VÝSTAVU
Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí
 

TLAČIVÁ - PLEMENNÁ KNIHA

 

ŽIADOSŤ O VYDANIE DUPLIKÁTU PREUKAZU POVODU PSA

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU NÁZVU CHOVATEĽSKEJ STANICE
ŽIADOSŤ NA PREREGISTRÁCIU CHOVNEJ SPÔSOBILOSTI
ŽIADOSŤ NA VYSTAVENIE PRÍLOHY K PREUKAZU O PÔVODE PSA
ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE EXPORTNÉHO PREUKAZU O PÔVODE PSA

EXPORT – VÝVOZ PSA - Podmienky pre vystavenie exportného PP:
Je potrebné zaslať:

1. originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP,
2. vyplnené a podpísané tlačivo - žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa,

Vystavený doklad zasielame
NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

 
POTVRDENIE O KONTROLE TOTOŽNOSTI PSA

IMPORT – DOVOZ  PSA - Podmienky pre zaradenie do plemennej knihy:
Je potrebné zaslať :
1.originál export rodokmeň,
2.vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa
,
Vystavený doklad zasielame
NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

 
   

Podmienky registrácie importovaných jedincov:

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. 

Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

   

TLAČIVÁ PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

   

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CHOVATEĽSKÉHO SERVISU PRE NEČLENOV CHOVATEĽSKÉHO KLUBU

SMERNICA 2016/01 o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov klubu

 
 
 
   
 

KALENDÁR 2017 [PDF]

 

 

akt.: 16.10.2017    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania a sú vedené ako *zatiaľ neurčené* nie sú schválené.
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri

 

   
 

OZNAM

 
  Žiadame CHK aby zaslali platné stanovy klubu a aktualizáciu výboru na email: unkk@unkk.sk alebo poštou na adresu UKK.