ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  O nás  
  Kluby UKK  
  Kalendár 2018  
  Poriadky UKK  
  Prezídium UKK  
  Stanovy UKK  
  Komisie UKK  
  Odborný personál  
  Na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok UKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión výkonu  
  Grand šampión  
  Udelené šampionáty  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Obežníky 2012 [EN]  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
SKJ

Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí

 

Slovenská kynologická jednotA
Furmanská 9, 841 03 Bratislava

Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí

V zmysle rozhodnutia prezídia SKJ je od 1.7.2013 každý chovateľský klub SPZ a UKK povinný dodržať nasledovný postup:

-     Klub je povinný vybraného rozhodcu písomne (e-mailom, listom) kontaktovať, pozvať na posudzovanie a dohodnúť bližšie podmienky (cestovné, odmena za posudzovanie a pod.). Je potreba písomnej odpovede od rozhodcu. Odporúča sa kontaktovať rozhodcu min. 10 mesiacov pred plánovaným podujatím.

     Po obdržaní kladnej odpovede od pozvaného rozhodcu a dohodnutí podmienok, požiada každý klub SPZ a UKK minimálne 30 dní pred plánovaným podujatím sekretariát SKJ o delegovanie rozhodcu, resp. rozhodcov (na predpísanom tlačive – viď. www.skj.sk). K žiadosti priloží propozície konkrétneho podujatia a uvedie všetky kontakty na usporiadateľov (adresa, e-mail, telefón)

Sekretariát SKJ vystaví delegačný list a pošle ho rozhodcovi.

      V prípade pozvania zahraničného rozhodcu je potrebné požiadať SKJ o vyžiadanie súhlasu národnej kynologickej organizácie krajiny, odkiaľ rozhodca pochádza, v zmysle predpisov FCI. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať o súhlas na delegovanie zahraničného rozhodcu skôr, min. 3 mesiace pred konaním výstavy. K žiadosti priložiť propozície konkrétneho podujatia a uvedie všetky kontakty na usporiadateľov (adresa, e-mail, telefón).

Sekretariát SKJ vyžiada súhlas od národnej kynologickej organizácie krajiny, odkiaľ rozhodca pochádza, vystaví delegačný list a pošle ho rozhodcovi.

Pri organizovaní výstav si najneskôr 14 dní pred konaním výstavy vyžiada chovateľský klub od sekretariátu SKJ presný počet kartičiek CAJC, CAC, R. CAC, BOB a BOS.

Usporiadateľ/chovateľský klub je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ a sekretariát príslušného zväzu, povýstavný katalóg s výsledkami, z ktorých musí byť zrejmé, ktorí jedinci získali čakateľstvo šampionátu.

Usporiadateľ/chovateľský klub je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ vyplnené tlačivo – vyúčtovanie odobratých kartičiek s uvedením počtu udelených titulov za účelom vystavenia faktúry na úhradu.

Usporiadateľ/chovateľský klub/kynologický klub, ktorý organizoval skúšky/súťaž so zadávaním CACIT, je povinný prostredníctvom zastrešujúcej organizácie klubu (SPZ, ZŠK, ÚKK) zaslať na sekretariát SKJ výsledkovú listinu najneskôr do 2 mesiacov po ukončení podujatia.

 
   
 

KALENDÁR 2018 [PDF]

 

 

akt.: 21.09.2018    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania a sú vedené ako *zatiaľ neurčené* nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.). Počas jedného dňa nie je možné usporiadať viac ako jednu výstavu so zadávaním CAJC/CAC.
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri

 

   
 

OZNAM

 
  Žiadame CHK aby zaslali platné stanovy klubu a aktualizáciu výboru na email: unkk@unkk.sk alebo poštou na adresu UKK.