ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  O nás  
  Kluby UKK  
  Kalendár 2018  
  Smernice a poriadky UKK  
  Prezídium UKK  
  Stanovy UKK  
  Komisie UKK  
  Odborný personál  
  Na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok UKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión výkonu  
  Grand šampión  
  Udelené šampionáty  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Obežníky 2012 [EN]  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - SMERNICE

 

SMERNICA 2016/01 o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov klubu
SMERNICA 2018/01 o zápise doplňujúcich údajov u predkov do preukazov o pôvode psa
SMERNICA 2018/02 upravujúca oznamovaciu povinnosť pre členské subjekty ÚKK
 

DOKUMENTY PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

 

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov chovateľského klubu

Etický kódex chovateľa

 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - PORIADKY

 

Skúšobný poriadok pre absolvovanie pracovnej skúšky z výkonu pre záprahové psy (SVZP) a Poriadok pre získanie pracovného certifikátu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

KALENDÁR 2018 [PDF]

 

 

akt.: 05.10.2018    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri

 

   
 

OZNAM

 
  Žiadame CHK aby zaslali platné stanovy klubu a aktualizáciu výboru na email: unkk@unkk.sk alebo poštou na adresu UKK.