ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2024  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Archív médií  
  Galéria  
  Úspechy  
 

  PLEMENNÁ KNIHA SKJ / ÚKK

 
  Zápis šteniat  
  Export - vývoz psa  
  Import - dovoz psa  
  Chovná spôsobilosť  
  Príloha k PP  
  Duplikáty PP  
  Chránený názov  
  Tlačivá PK  
  Podmienky pre zápis do PK  
  Štatistiky PK  
  Cenník PK  
 

  KOMISIE ÚKK

 
  Disciplinárna komisia  
  Chov a zdravie  
  Mládež a juniorhandling  
  Záprahové psy  
  Rozhodcovia  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Dokumenty SKJ  
  Dokumenty FCI  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
  Čestný šampión SR  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
SKJ

BOXER KLUB

 

Prezídium klubu:

Prezident  
  Ľubomír Perniš  
  Lesná 335/9, 972 17 Kanianka lpernis61@gmail.com
     
Viceprezident  
  RNDr. Andrej Dudáš, PhD.  
  Horný diel 130, 930 40 Štvrtok na Ostrove poradcachovu.sbk@gmail.com
     
Sekretár  
  Dominika Hradská  
  Kuklov 103, 908 78 Kuklov dshradska@gmail.com
     
Pokladník  
  Pavol Bíro  
  Čsl. armády 111, 925 72 Selice selidog@selice.sk
     
Členovia prezídia  
  Mgr. Lenka Mlynková  
  Ružová 816/27, 908 51 Holíč mlynkovalenka@gmail.com
     
  Ing. Marek Sopko  
  ČSA 15, 935 31 Tlmače marexopko@gmail.com
     
  Květa Žídková  
  Budovateľská 1707/56, 093 01 Vranov nad Topľou kvetka.zidkova@gmail.com
     

Dozorná rada SBK:

     
Predseda  
  Peter Miklovič  
  Seredská 689/23, 920 01 Hlohovec petermiklovi@gmail.com
     
Členovia  
  Peter Kusý  
  Piešťanská 67, 922 31 Sokolovce jamesbox.sk@gmail.com
     
  Bc. Patrik Straka  
  Hlohovská 776/24, 919 25 Šúrovce pato.straka@gmail.com
     

Poštový kontakt:

     
SLOVENSKÝ BOXER KLUB
Lesná 335/9
972 17 Kanianka
Slovensko
e-mail: info@boxerklub.sk
     

Zastrešené plemená:  
  NEMECKÝ BOXER (144)  

Klub je členom ATIBOX: www.atibox.dog
Fotografie

Údaje aktualizované k 10/2023.

   
 

KALENDÁR 2024

 

   
  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené. Na nahlásenie výstav použite
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri