ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2024  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Archív médií  
  Galéria  
  Úspechy  
 

  PLEMENNÁ KNIHA SKJ / ÚKK

 
  Zápis šteniat  
  Export - vývoz psa  
  Import - dovoz psa  
  Chovná spôsobilosť  
  Príloha k PP  
  Duplikáty PP  
  Chránený názov  
  Tlačivá PK  
  Podmienky pre zápis do PK  
  Štatistiky PK  
  Cenník PK  
 

  KOMISIE ÚKK

 
  Disciplinárna komisia  
  Chov a zdravie  
  Mládež a juniorhandling  
  Záprahové psy  
  Rozhodcovia  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Dokumenty SKJ  
  Dokumenty FCI  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
  Čestný šampión SR  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - KONTAKT

 
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
 
www.unkk.sk
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)
 
Plemenná kniha
 
Ildikó Melichová
e-mail: pk@unkk.sk (plemenná kniha)
 
 
 
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359
SWIFT: SUBASKBX
 
 
Úradné hodiny:
 

 

Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.
Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej alebo e-mailovej komunikácie.

 

Na základe smernice 1/2018 môže byť doba vystavenia a zaslania PP, duplikátov PP a ostatných dokladov do troch mesiacov od obdržania kompletných podkladov.

 

Napriek komplikáciám pri preberaní a odosielaní pošty, nevyhnutnej práce z domu, sa snažíme aby do 3 mesiacov každý chovateľ mal agendu vybavenú aj počas obmedzení.

 

Dovoľujeme si požiadať chovateľov aby pred uplynutím trojmesačnej doby od doručenia podkladov, nekontaktovali Plemennú knihu dotazmi, ohľadne stavu vybavenia agendy. V prípade ak budú vystaveniu brániť nejak nejasnosti, budú chovatelia kontaktovaní na e-mailovej adrese, alebo telefónom, ktoré sú uvedené v žiadosti.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 
   
   
   
   
   
 
 
   
 

KALENDÁR 2024

 

   
  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené. Na nahlásenie výstav použite
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri