ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2024  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Archív médií  
  Galéria  
  Úspechy  
 

  PLEMENNÁ KNIHA SKJ / ÚKK

 
  Zápis šteniat  
  Export - vývoz psa  
  Import - dovoz psa  
  Chovná spôsobilosť  
  Príloha k PP  
  Duplikáty PP  
  Chránený názov  
  Tlačivá PK  
  Podmienky pre zápis do PK  
  Štatistiky PK  
  Cenník PK  
 

  KOMISIE ÚKK

 
  Disciplinárna komisia  
  Chov a zdravie  
  Mládež a juniorhandling  
  Záprahové psy  
  Rozhodcovia  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Dokumenty SKJ  
  Dokumenty FCI  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
  Čestný šampión SR  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
Zápis šteniat do SPKP

ZÁPIS ŠTENIAT DO SLOVENSKEJ PLEMENNEJ KNIHY SPKP

 

Šteňatá môžu byť riadne zapísané do PK SPKP ÚKK len u tých vrhov, kde dal súhlas k zápisu plemeno spravujúci chovateľský klub, potvrdenie o krytí a prihláška k zápisu šteniat boli podané predpísaným spôsobom do veku 3 mesiacov.

 

Spolu s prihláškou k zápisu šteniat (dole k stiahnutiu) a pripúšťacím povolením (originál tlačivo od klubu) je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady do 9 týždňov po narodení šteniat:
 

1) originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti";

2) fotokópiu preukazu pôvodu a fotokópie získaných titulov, ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK;

3) originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti". V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu;

4) fotokópiu preukazu pôvodu a fotokópie získaných titulov, ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK;

 

5) fotokópiu chráneneného názvu registrovaného chovu, ak sa jedná o prvý vrh.

 

 

Podklady zasielajte (odporúčame doporučene,

ale v žiadnom prípade nie kuriérskou službou) na adresu:

 

Únia kynologických klubov

Furmanská 9

841 03 Bratislava

 

 

Preukazy pôvodu sú zasielané na dobierku. Neplaťte prosím vopred.


Na základe smernice 1/2018 môže byť doba vystavenia a zaslania PP šteniat do troch mesiacov od obdržania kompletných podkladov. Dovoľujeme si požiadať chovateľov aby pred uplynutím trojmesačnej doby od doručenia kompletných podkladov, nekontaktovali Plemennú knihu otázkami, ohľadne stavu vybavenia agendy. V prípade ak budú v prihláške nedostatky, budú chovatelia kontaktovaní na e-mailovej adrese, alebo telefónom, ktoré sú uvedené na prihláške k zápisu šteniat. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

NA STIAHNUTIE

 

PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT (TLAČIVO *T02e* - PDF FORMULÁR) - tlačivo
  Formulár je potrebné stiahnuť na svoj pevný disk a otvoriť v programe Adobe Reader

 

 

   
 

KALENDÁR 2024

 

   
  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené. Na nahlásenie výstav použite
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri