ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2023  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Archív médií  
  Galéria  
  Úspechy  
 

  PLEMENNÁ KNIHA SKJ / ÚKK

 
  Zápis šteniat  
  Export - vývoz psa  
  Import - dovoz psa  
  Chovná spôsobilosť  
  Príloha k PP  
  Duplikáty PP  
  Chránený názov  
  Tlačivá PK  
  Podmienky pre zápis do PK  
  Štatistiky PK  
  Cenník PK  
 

  KOMISIE ÚKK

 
  Disciplinárna komisia  
  Chov a zdravie  
  Mládež a juniorhandling  
  Záprahové psy  
  Rozhodcovia  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Dokumenty SKJ  
  Dokumenty FCI  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
Chránený názov registrovanho chovu psov

CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU

 

Ak máte záujem prostredníctvom Únie kynologických klubov o chránenie registrovaného názvu chovu, tak je potrebné aby ste paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľne, vyplnili žiadosť. K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte nebude žiadosť vybavená.

 

Dodatočné zmeny názvu nie sú možné. Jeden chovateľ môže mať len jeden chránený názov registrovaného chovu psov, ktorý platí pre všetky plemená a doživotne. Priznanie chráneného názvu registrovaného chovu psov je osobné, navždy.

 

K žiadosti priložte doklad o uhradení poplatku vo výške 40,- EUR za vybavenie medzinárodne chráneného registrovaného názvu chovu psov. Poplatok uhraďte na účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, č.účtu:  IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359

 

V prípade ak nie ste členom chovateľského klubu, alebo členstvo v chovateľskom klube nebude potvrdené, je poplatok 80, - EUR

 

Bez uhradenia poplatku nebude žiadosť vybavená.
 

Podklady zasielajte (odporúčame doporučene,

ale v žiadnom prípade nie kuriérskou službou) na adresu:

 

Únia kynologických klubov

Furmanská 9

841 03 Bratislava

 

Odporúčame dôkladne sa oboznámiť so smernicou SKJ, ktorá je venovaná registrovanému názvu chovu a zároveň aj skontrolovať či zvolený názov nie je už u FCI chránený.

 

V prípade ak máte záujem o chov plemena zastrešeného v Slovenskom poľovníckom zväze alebo vo Zväze športovej kynológie, odporúčame chránenie názvu registrovaného chovu zabezpečiť prostredníctvom príslušnej organizácie.

 

 

NA STIAHNUTIE

 

ŽIADOSŤ O CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU - tlačivo

 

 

   
 

KALENDÁR 2023 [PDF]

 

 

akt.: 06.09.2023    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené. Na nahlásenie výstav použite
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri